Joylee

shupavu na mwenye bidii.
Wafuasi
 • Nairobi, Kenya
 • wa Kiume
 • 23 ndio umri wake
 • 41

  Maswali

 • 43

  Majibu

 • 1

  Jibu Bora

 • 70

  Pointi

 • Wafuasi

 • Anafuata