Maana ya “hudhurio”

Je, naweza kutumia neno “hudhurio” kumaanisha “attendance”?

Shea
  1. Neno Hudhurio inaweza kutumika kumaanisha kuwepo katika hadhira fulani. Kuwa miongi ya wenye waliowasili kwenye mkutano fulani.

    • 0

You must login to add an answer.