Jisajili

Jilogisha

Umesahau nywila?

Ulipoteza nywila? Tafadhali ingiza bapepe. Utapewa kiungo cha kutengeneza nywila tena kwa bapepe.


Sorry, you do not have a permission to ask a question, Inabidi kujilogisha ili kuuliza swali..

Sorry, you do not have a permission to add a post.

Masharti ya Utumiaji

Lengo Letu

1 – Jenga Msingi ya Ujuzi – Tumeanza tovuti yetu ili kujenga ujuzi kwa maswali yalio ya kikwetu sana. Maisha yana changamoto kwa hivyo tusaidiane yaani tuulizane na tujibiane hapa tovutini.

Haki Zetu

1 – Hatia wa Sera – Ikiwa tumeamua kuwa mtumiaji amekiuka sera zetu, tunaweza kufuta michango yake bila onyo. Kwa hatia nzito tunaweza kufuta akaunti na kuzuia usajili upya bila onyo.

2 – Habari Wazi – Tuna haki ya weka maandishi yako kwenye intaneti ambapo yako wazi sana. Tutajaribu kuheshimu mahitaji yote ya wateja wetu. Vilevile tutaheshimu ubinafsi wako kwa maswali yalio nyeti.

Sera za Huduma

2 – Maoni ya Dhati – Humu tunaomba maandishi yenu yawe ya dhati na kamilifu kadiri iwezekanavyo. Vilevile msijifanye kuwa mtu ama shirika zingine.

3 – Heshimu Tovuti – Tumetia bidii ili kuwaandalia tovuti, kwa hivyo tunaomba isiharibike. Twambie ikiwa utapata shida yoyote katika tovuti yetu. Vilevile twambie mapendekezo yako.

4 – Fuata Sheria Husika – Tovuti yetu inapatikana kwa nchi nyigni. Kila nchi ina sheria yake kuhusu vyombo vya habari, vyombo vya jamii, hakimiliki, na kadhalika. Mnawajibika kwa maandishi yote yaliowekwa tovutini.